Emily Nic a’ Ghobhainn

Tha a’ bhan-seinneadair is a’ bhana-cheòladair Emily Nic a’Ghobhainn, a rugadh ann an Dùn Phris is a choisinn iomadh duais, air a dhol air chuairt air feadh an t-saoghail a’ gabhail measgachadh de dh’òrain san t-seann nòs is na rinn i fhèin. Mar ’Nic a’Ghobhainn agus MacIllFhinnein’ bidh i ag obair sa mhòr-chuid còmhla ris an duine aice, Seumaidh MacIllFhinnein nan dithis. Tha Emily air atharrachadh bho a bhith air chuairt gu bhith a’ teagasg o chion ghoirid agus tha i air a bhith ag obair grunn bhliadhnaichean aig  Fèis Rois air feadh Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh.

To top