Gary West

‘S e fear-ciùil, craoladair agus sgoilear a tha ann an Gary West a tha air a bhith gu math trang ann an rannsachadh is cluich cultar Albannach fad còrr is deich bliadhna fichead. ‘S e fear an taighe Pipeline air BBC Radio Scotland, agus chòrd e ris glan a bhith air ballrachd fhaighinn ann an Talla Clìu Dual-cheòl na h-Alba an-uiridh.

To top