Tha Ingrid NicEanraig, a’ bhan-chlàrsair/an neach-piana, ”na neach-chiùil barraichte, is na sàr-chluicheadair a thaobh mothachadh.” Le còrr is 25 bliadhna de dh’eòlas aice air ceòl dualchasach, am measg a cliù ann am foghlam, tha teagasg air BA Gàidhlig is Ceòl OIGE aig Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil. Bidh i a’ cluich còmhla ri Iain MacPhàrlain a b’ àbhaist a bhith ann am Blazing Fiddles nan dithis agus còmhla ri Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain.