Innes White

Innes White

Ceilidh Trail 2011 – 2012

Thogadh Innes White ann an Inbhir Pheofharain agus bha e an lùib ceòl traidiseanta bho aois òg. A bharrachd air Gàidhlig fhileanta, tha an t-eolas a tha aige air ceòl tro dhualchas làidir a theaghlaich agus gluasad na Fèise a’ toirt cothrom dha a sgilean a leasachadh agus adhartas a dhèanamh. Tha White air fear den luchd-ciùil ioma-ionnsramaid as comasaiche san dùthaich is tha e air còrr air 30 clàr a chlàradh. Tha e air a dhol air chuairt iomadh uair air feadh Bhreatainn is thall thairis a’ cluich a’ ghiotàir agus a’ mhandoilìn, is tha e air a bhith a’ cluich uaireannan air a’ phiàna, a’ bhouzouki agus air seinn cuideachd.  

www.inneswhite.com

To top