Iona Lane

Ged nach fhada bho cheumnaich i bho Cholaiste Ceòl Leeds agus a bhuannaich i Duais Cluicheadair Òg aig Giotairean Taran, bidh Iona a’ gabhail òrain ealanta sa bheil tuigse thar a bliadhnaichean airson nan sgeulachdan a dh’innseas i. Air dhi a bhith air a beò-ghlacadh le sgeulachdan gun àireamh a fhuair i air feadh àiteachan dùthchail ann am Breatainn, far a bheil an àrainneachd nàdarrach, dreach na tìre, seo-sheasmhachd agus coimhearsnachd fuaighte ri caitheamh-beatha dhaoine, tha Iona air loinn a chur air na h-òrain a bhios i a’ dèanamh gus rud sònraichte a chruthachadh.

To top