John Somerville

John Somerville

Ceilidh Trail 2000

‘S e Iain Somerville, à Obar Itheachain air Ghàidhealtachd, fear den luchd-ciùil as inntinniche ann an saoghal a’ chiùil Albannaich. Tha e air cliù a chosnadh airson a bhith a’ cumail dlùth-cheangal ris na freumhan traidiseanta aige agus aig an aon àm a’ toirt a-steach beachdan ùra don chluich-bhogsa aige. Tha John na chumadair-ciùil, na neach-rèiteachaidh agus na thidsear ainmeil, ag obair còmhla ri daoine fa leth agus buidhnean de gach aois. Tha e air a bhith ag obair le grunn chòmhlain agus chleasaichean a’ gabhail a-steach Treacherous Orchestra, Croft No. Five, Babelfish, Cask Strength Ceilidh Band agus Lori Watson.  

To top