Lorraine Aburrow

Tha Lorraine air leth toilichte a bhith a’ tilleadh gu Fèis Rois mar Mhanaidsear Oifis is Ionmhais. Dh’ fhàg i a’ bhuidheann ann an 2007 airson a triùir chloinne a thogail agus obrachadh ann an companaidh an teaghlaich. Tha a’ chlann a-nise san sgoil agus mar sin, tha i air a dòigh a bhith tilleadh gu Fèis Rois agus a bhith na pàirt de phrìomh bhuidheann ciùil is ealain na h-Alba. Bidh uallach air Lorraine a bhith a’ ruith na h-oifis bho latha gu latha agus a bhith cumail ionmhas na buidhne ann an òrdugh. Tha ceum aice ann an Conaltradh agus tha i a’ dèanamh fiughar ri bhith a’ cleachdadh sin aon uair eile. ‘S toil le Lorraine ceòl beò agus sgrìobhadh cruthachail – rud as a bheil ùidh air a bhith aice bho làithean sgoile. 

To top