Marie Fielding

Rugadh Marie Fielding ann an Dùn Èideann, is choisinn i duaisean fìdhlearachd is ciùil an dèidh dhi bhith air a cuairteachadh le ceòl dualchasach bho aois òg. Bidh Marie a’ cluiche, a’ cumail taic ri dannsadh is tha i air grunn chlàraidhean a dhèanamh, is tha i cuideachd na neach-teagaisg ann am Fìdhlearachd is Cluich ann an Conservatoire Rìoghail na h-Alba. Is toigh leatha a bhith air a’ bhlàr a-muigh, is tha i na neach-ealain dhealasach, gu tric a’ peantadh Dreachan-tìre Albannach ann an nòs eas-chruthach.

To top