Roo Geadas agus Niall Sutcliffe

Choinnich Roo Geadas (Glaschu) agus Niall Sutcliffe (Sruighlea) ann an Conservatoire Òigridh na h-Alba ann an 2014. Dh’fhàs dlùth-chàirdeas eatorra agus thòisich iad air cluich còmhla, a’ rùrach san eachdraidh a bha aca le chèile ann an dual-cheòl, jazz agus ceòl clasaigeach. Bidh iad a’co-obrachadh gus ceòl ùr a dhèanamh, ag èirigh às a’ mheas a tha aca le chèile air nàdar, sgeulachdan agus coimhearsnachd.

To top