Ross Hull

‘S e fìdhlear a tha ann an Ross Hull a tha a’ fuireach ann an Glaschu. An dèidh dha an siathamh bliadhna aige a chur seachad ann an Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd, lean e air a’ toirt a-mach ceum ann am BA Ceòl an Gnìomh bho Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean. Bho cheumnaich e tha Ross air a bhith ag obair air a cheann fhèin na fhear-ciùil.

To top