Tha Seumas Liondsaidh na fhear-ciùil, a’ dèanamh is a’ teagasg ceòl is e stèidhichte ann an Glaschu, Alba. Bidh e a’ cluich a’ bheus còmhla ris a’ chòmhlan chliùiteach nuadh-dhualchasach Breabach agus tha fèill mhòr air mar neach-ciùil seisein ann an ceòl seann nòs is jazz. Nochd a’ chiad chlàr aige Strand ann an 2017, clàr fhuair moladh mòr.