Teàrlach MacIlleGhlais

‘S e fìdhlear a tha ann an Teàrlach MacIlleGhlais às a’ Ghleann Mhòr. Tha e air cluich air feadh an t-saoghail agus air 6 clàir stiùidio a chlàradh gu ruige seo. Tha am meas aig Teàrlach air dreach na tìre, cultar is ceòl Gàidhealach air buaidh mhòr a thoirt air an dòigh chluiche aige. Aig aois 14 thugadh àite do Theàrlach ann an Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd air a’ Phloc agus tha e air a bhith ag ionnsachadh bho chuid de na fìdhlearan as ainmeile ann an Alba is an Èirinn leithid Theàrlaich MhicCearain, Caoimhín Uí Raghailligh agus Dhonnchaidh Shiosalaich.  

To top