Video still from Kin in the Community featureing older man holding an old-fashioned portrait of a woman, alongside young musicians playing on a stage

Bhidiothan le Leasanan

Tadhlaibh air ar sianal YouTube far an lorg sibh taghadh farsaing de bhideothan leithid leasain-chiùil, cuirmean agus cur-seachadan ciùil, spòrsail do chloinn. Fàisgibh air a’ bhogsa gu h-ìosal ach an ionnsaich sibh rud a tha ùr dhuibh an-diugh! 

Fìdheall Adhartach – Gàidhlig 

Fìdheall Adhartach – Beurla 

Giotàr Adhartach – Gàidhlig 

Giotàr Adhartach – Beurla  

Òran Gàidhlig – Gàidhlig  

Òran Gàidhlig – Beurla  

Fìdeag – Gàidhlig 

Fìdeag – Beurla 

Gnìomhan ciùil cloinne 

To top