Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

A bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig? No a bheil thu ag iarraidh cothrom ga cleachdadh? Uill, nach tadhal thu air ar Cearcall Còmhraidh!

Bidh sinn a’ coinneachadh air a’ chiad Diluain de gach mìos eadar 6.30 – 7.30f thairis Zoom. Aig gach seisean, tha aoigh cuide rinn a bhios a’ bruidhinn air cuspair a tha iad fhèin air taghadh agus tha cothrom ceistean a chur orra is a’ cabadaich. ‘S e deagh chothrom a th’ ann airson a bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig le aoigh is com-pairtichean tuigseach is taiceil. Oh agus tha na seiseanan an-asgaidh!

Airson clàradh ur d’ùidh anns na seiseanan seo, nach sgrìobh thu gu TJ.

Seiseanan san amharc

Diluain 2ra Dàmhair 2023: Ross Christie, oide cur-seachadan a-muigh

To top