Na Tha Sinn a’ Tabhann

Tha taghadh farsaing de ghoireasan againn a bhios feumail dhuibh mar neach-ciùil – no ma tha sibh a’ coimhead airson luchd-ciùil a chluicheas dhuibh, tha daoine ann a dh’fhaodas sinn a mholadh dhuibh!

Young Person playing the Accordion

Ionnsramaidean air Màl

Faodaidh sibh ionnsramaid fhaighinn air iasad gus pàirt a ghabhail sna clasaichean seachdaineach againn.

Cothromanan Maoineachaidh

Tha Fèis Rois a’ cur a làn-taic ri luchd-ciùil is luchd-ealain tro chothromanan maoineachaidh far an gabh sin dèanamh. Cuirear […]

A mixing desk is being shown in a demonstration of live sound

Stiùidio Clàraidh

Seòmar beag le goireasan clàraidh san oifis againn a dh’fhaodas daoine òga a ghleidheadh ma tha iad airson bathar-bog proifeiseanta a…

Sheet Music in Classroom

Leabharlann Ciùil

Faodaidh sibh tadhal oirnn gus an cruinneachadh againn fhaicinn de phuirt làmh-sgrìobhte, leabhraichean agus stuthan teagaisg.

To top