Na Tha Sinn a’ Tabhann

Tha taghadh farsaing de ghoireasan againn a bhios feumail dhuibh mar neach-ciùil – no ma tha sibh a’ coimhead airson luchd-ciùil a chluicheas dhuibh, tha daoine ann a dh’fhaodas sinn a mholadh dhuibh!

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.