Beth Malcolm

Buinidh Beth Malcolm do Pheairt is tha i na bana-sheinneadair/òranaiche, na cluicheadair meur-chlàir agus na neach-teagaisg eachdraidh. Tha i air cluich gu tric san Star ann an Glaschu; air nochdadh aig Fèis Dual-chiùil Arcaibh agus The Carrying Stream agus bhuannaich i co-fharpais dèanamh òrain Club Dual-cheòl Dhùn Èideann san Fhaoilleach 2020. Choisinn Beth duais chliùiteach ‘Danny’ aig Celtic Connections.

To top