Calum Macaulay

Calum Macaulay

‘S e cunntasair clàraichte a tha ann an Calum agus tha e air a bhith ag obair ann an Inbhir Nis bho 2005 a’ toirt comhairle do ghnìomhachasan le sealbhadairean mar as trice ann an roinnean dùthchail, aoigheachd agus turasachd. Thogadh Calum ann an Leòdhas agus tha e ag ionnsachadh Gàidhlig. Ged nach eil comas ciùil aige, tha ùidh aige ann an Ceòl Traidiseanta na h-Alba agus sa bhuaidh a dh’fhaodas a bhith aige air ar coimhearsnachdan agus an leas. 

Thòisich e air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2022

To top