Josie Duncan

Josie Duncan

Ceilidh Trail 2014

Tha an stoidhle a bhith a’dèanamh òrain ùr-nodha aig Josie Duncan air grèim fhaighinn air luchd-èisteachd air feadh an t-saoghail, bho fhèisean ann an Astràilia gu seilearan ann an Glaschu. Chluinnteadh na h-òrain aice air Radio 2 agus The Janice Forsyth Show. Chaidh a h-ainmeachadh mar chumadair-ciùil agus òranaiche airson obair nàiseanta a chaidh a leasachadh le Theatar Nàisanta na h-Alba. Bho fhuair i duais BBC Young Folk Award ann an 2017, tha Josie air a bhith air chuairt gun sgur air feadh an t-saoghail, is i a’nochdadh aig fèisean cliùiteach leithid Tønder agus Celtic Connections.  

www.josieduncanmusic.com

To top