Lucie Treacher

Tha Lucie Treacher na neach-ealain a nì fuaim tro fhiosrachadh eadar-gnìomhach, digiteach is dràmatach, eas-chruthach is cruthach. Tha feartan a h-obrach aithnichte le fuaimean annasach toinnte a dh’fhigheas i ri chèile sna cruthachaidhean eadar-chuspaireach aice. Rugadh i ann an Dùn Phris agus dh’fhàs i suas ann an Glaschu agus mu thuath.

To top