Raonaid Ní hÉir

Tha Raonaid Ní hÉir air còig clàir a chur a-mach a fhuair moladh mòr is an-dràsta tha i a’ cluich còmhla ri s a’ghiotàraiche Ron Jappy.  Ainmeil air feadh an t-saoghail, tha Raonaid air cluich is air teagasg air feadh nan Stàitean Aonaichte, Sealainn Nuadh, Iapàn, an Ruis agus an Ròinn-Eòrpa agus tha na seiseanan-obrach air loidhne aice feadh a’ghlasaidh-sluaigh, a’ CHLÀRSACH aig an TAIGH, air a bhith air an coimhead leis na mìltean chlàrsairean air feadh an t-saoghail.

To top