Tha Sarah Nic Nìll na clàrsair, na cruthadair ceòl agus na ceumnaiche de Chonservatoire Rìoghail na h-Alba. Tha i ag obair làn-ùine na ceòladair agus is toigh leatha an dà chuid a bhith a’ cluich agus a’ dèanamh ceòl às ùr. Na bu tràithe am-bliadhna dh’fhoillsich Sarah EP de sia de na fuinn aice fhèin dham b’ ainm am ‘Bàgh a Tuath’ bonntaichte air Eilean Bharraigh. Bidh a mac-meanmna gu tric air a brosnachadh le àiteachan, dreach na tìre agus an nàdar timcheall oirnn.

Gu mì-fhortanach, air sàilleabh galar a’ Chòbhad-19, b’e Nos an aon tèarmann nàdair nach b’ urrainn dhuinn tadhal air ann an 2020. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri Sarah a thoirt a Shealtainn as t-Earrach 2021 airson bhidio a chruthachadh a dhol còmhla ris a’ cheòl bhrèagha aice.