Le ceum aice mu thràth ann an Eòlas-cungaidh, tha Shannon a-nis air an darna bliadhna aice aig Oilthigh Ghlaschu a’ toirt a-mach ceum ann an Leigheas . Tha i gu mòr an sàs ann an gnothaichean Gàidhlig aig an oilthigh. Fad dà bhliadhna bha i na pàirt den sgeama-còmhnaidh ‘Taigh na Gàidhlig’ agus tha i cuideachd air a bhith na ball air comataidh a’ Chomuinn Oiseanaich. Mar chomharra air an obair aice às leth Gàidhlig aig an oilthigh chaidh an duais ‘Tosgaire Òg na Bliadhna’ a bhuileachadh oirre aig Duaisean na Gàidhlig, 2016. Na h-ùine fhèin bidh Shannon agus cuid de a caraidean ag obair air ‘Ceangael’, bloga a tha an dà chuid ann an Gàidhlig agus Gaeilge. B’àbhaist dha Shannon fhèin a bhith a’ frithealadh Fèis Rois, a’ cluich na fìdeige agus bha i na sgoilear aig Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd sa Phloc.

Thòisich i air a’ Bhòrd san t-Samhain 2015